دانلود فایل های pdf و متنی علمی و آموزشی

اثبات فرمول روش کمترین مربعات

اثبات فرمول روش کمترین مربعاتاثبات فرمول روش کمترین مربعات خطا و یافتن فرمولی برای محاسبۀ ضرایب خط رگرسیون و در نهایت تعیین ضرایب خط رگرسیون با حل یک دستگاه معادلات... برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در ...

مثالهایی از جدول فراوانی در اکسل

مثالهایی از جدول فراوانی در اکسلسه مثال از جدول فراوانی در اکسل حل شده است.بطوریکه میتوانید از فایل اکسل مانند یک الگو استفاده کنید و داده هارا پاک کنید و داده های جدید را وارد کنید و یک مثال جدید ...

دو مثال حل شده واریانس در اکسل

دو مثال حل شده واریانس در اکسلحل دو مثال از واریانس در اکسل با دو فرمول مختلف. برای هر مثال هم یک الگو در شیت دیگر طراحی شده که میتوانید با پاک کردن داد ها و فراوانی، و وارد کردن ...

حل دو مثال از ضریب همبستگی و رگرسیون

حل دو مثال از ضریب همبستگی و رگرسیونبدست آوردن معادلۀ خط رگرسیون به کمک ضریب همبستگی و رسم خط رگرسیون در اکسل... برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت از فروشگاه های معتبر جمع آوری ...

آموزش برنامه STATA

آموزش برنامه STATAمعرفی قابلیتهاي برنامه STATA و مقایسه آن با سایر برنامههاي آماري رایج ... برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت از فروشگاه های معتبر جمع آوری شده اند که همگی سال هاست در این ...

حل المسائل آمار ریاضی پارسیان

حل المسائل آمار ریاضی پارسیاننام کتاب:حل المسائل آمار ریاضی پارسیان تالیف: افشین آشفته، وحید فکور بافنده ... برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت از فروشگاه های معتبر جمع آوری شده اند که همگی سال هاست در ...

آمار احتمالات مقدماتی

آمار احتمالات مقدماتینام کتاب: آمار احتمالات مقدماتی نویسنده: دکتر جواد بهبودیان نوع فایل: pdf تعداد صفحه: 172... برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت از فروشگاه های معتبر جمع آوری شده اند که همگی سال هاست در این ...

آمار ناپارامتری

آمار ناپارامترینام کتاب:آمار ناپارامتری نویسنده: دکتر جواد بهبودیان نوع فایل: pdf ... برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت از فروشگاه های معتبر جمع آوری شده اند که همگی سال هاست در این زمینه فعالیت می کنند و ...

جزوه روش تحقیق در علوم پزشکی

جزوه روش تحقیق در علوم پزشکینام فایل: روش تحقیق نوع فایل: پاور پوینت تعداد اسلاید: 198 حجم فایل: 2 مگابایت این فایل قابل استفاده برای کلیه ی مقاطع گروه پزشکی است. در اینپاور پوینت نحوه انجام یک تحقیق در علوم بهداشتی و پزشکی ...

مراحل انجام یک تحقیق

مراحل انجام یک تحقیقنام فایل: مراحل تحقیق نوع فایل: Word حجم فایل: 131 کیلوبایت تعداد صفحات: 15 در این فایل مراحل انجام یک تحقیق به طور مدون تهیه شده است که برای کلیه ی رشته های تحصیلی و تمامدوره های دانشگاهی قابل استفاده می ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنالیز واریانس در 26 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنالیز واریانس در 26 اسلایددر نظریه احتمالات و آمار وردایییا واریانس نوعی سنجش پراکندگی است. مقدار وردایی با میانگین‌گیری از مربع فاصله مقدار محتمل یا مشاهده شده با مقدار مورد انتظار محاسبه می‌شود. در مقایسه ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان خودهمبستگی در 34 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان خودهمبستگی در 34 اسلایدخودهمبستگی، همبستگیِ متقابل سیگنال (داده‌ها) با خودش است. به‌طور غیررسمی، خودهمبستگی، همسانیِ (شباهت) سیگنال (داده‌ها) با نسخۀ شیفت‌یافتۀ خود است. خودهمبستگی، ابزاری ریاضی برای یافتن الگوهای تکراری (مانند حضور یک سیگنال متناوب ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مدل های خودرگرسیونی با وقفه توزیعی در 41 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مدل های خودرگرسيونی با وقفه توزيعی در 41 اسلایددر مدل‌های آماری، تحلیل رگرسیون یا تحلیل ارتباط یک فرایند آماری برای تخمین روابط بین متغیرها می‌باشد. این روش شامل تکنیک‌های زیادی برای مدل‌سازی و تحلیل ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول کلی احتمال در 52 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول کلی احتمال در 52 اسلایدنظریهٔ احتمال مطالعهٔ رویدادهای احتمالی از دیدگاه ریاضیات است. بعبارت دیگر، نظریه احتمال به شاخه‌ای از ریاضیات گویند که با تحلیل وقایع تصادفی سروکار دارد.هسته تئوری احتمال را متغیرهای ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تحلیل رگرسیون دو متغیره در 89 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تحلیل رگرسیون دو متغیره در 89 اسلایددر مدل‌های آماری، تحلیل رگرسیون یا تحلیل ارتباط یک فرایند آماری برای تخمین روابط بین متغیرها می‌باشد. این روش شامل تکنیک‌های زیادی برای مدل‌سازی و تحلیل متغیرهای خاص ...