دانلود فایل های pdf و متنی علمی و آموزشی

دانلود طرح جامع شهر سرخس

دانلود طرح جامع شهر سرخسدر این بخش طرح جامع شهر سرخس در 8 جلد گزارش با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست عناوین گزارش آن آورده شده است. عناوین گزارشها: جلد اول- مطالعات منطقهای جلد دوم- مطالعات شهرستان ...

دانلود طرح جامع شهر زابل

دانلود طرح جامع شهر زابلدر این بخش طرح جامع شهر زابل در 7 جلد گزارش با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست عناوین گزارشها آورده شده است. عناوین گزارشها: جلد اول- بررسی کلی منطقهای جلد دوم- بررسی و ...

دانلود طرح توسعه و عمران(جامع) شهر سنندج

دانلود طرح توسعه و عمران(جامع) شهر سنندجدر این بخش مطالعات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر سنندج(مهندسین مشاور تدبیر شهر دانش، 1387) به صورت دو پاورپوینت قابل ویرایش مطالعات مراحل اول و دوم آن(303 اسلاید در مجموع) برای دانلود قرار ...

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر سنندج

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر سنندجدر این بخش مطالعات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر سنندج(مهندسین مشاور تدبیر شهر دانش، 1387) به صورت پنج جلد گزارش(با فرمت PDF) برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب ...

دانلود طرح جامع شهر سنندج

دانلود طرح جامع شهر سنندجدر این بخش طرح جامع شهر سنندج(مهندسین مشاور مرجان، 1352) در دو جلد گزارش مرجله اول و دوم با فرمت pdf برای دانلود قرار داده شده است. در عناوین سرفصلهای این گزاش آورده شده است. فهرست مطالب: گزاش ...

دانلود برنامه راهبردی و ساختاری(جامع) شهر شهریار

دانلود برنامه راهبردی و ساختاری(جامع) شهر شهریاردر این بخش برنامه راهبردی و ساختاری(جامع) شهر شهریار در 180 صفحه و برا فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است. ... برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، ...

دانلود طرح جامع شهر فریدونکنار

دانلود طرح جامع شهر فریدونکناردر این بخش طرح جامع شهر فریدونکنار در 7 جلد گزارش کامل با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست عناوین گزارشهای آن آورده شده است. عناوین گزارش ها: جلد اول- خصوصیات جغرافیایی، اجتماعی، ...

دانلود برنامه راهبردی و ساختاری(جامع) شهر مشکین دشت

دانلود برنامه راهبردی و ساختاری(جامع) شهر مشکین دشتدر این بخش گزارش برنامه راهبردی و ساختاری(جامع) شهر مشکین دشت در 160 صفخه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است. ... برای اطمینان ...

دانلود طرح توسعه و عمران شهر جدید بینالود

دانلود طرح توسعه و عمران شهر جدید بینالوددر این بخش طرح توسعه و عمران شهر جدید بینالود در دو جلد گزارش با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است. فهرست مطالب : جلد ...

دانلود پاورپوینت طرح جامع شهرستان سرخس

دانلود پاورپوینت طرح جامع شهرستان سرخسدر این بخش پاورپوینت طرح جامع شهرستان سرخس در 77 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است. فهرست مطالب: موقعيت شهرستان سرخس در استان خراسان وضعيت ...

دانلود طرح جامع شهرستان سرخس

دانلود طرح جامع شهرستان سرخسدر این بخش طرح جامع شهرستان سرخس در غالب 6 جلد گزارش مطالعاتی با فرمت pdf به همراه پاورپوینت ارائه آن در 77 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست عناوین گزارشها آورده ...

دانلود پاورپوینت روش‌های برآورد نیاز به مسکن

دانلود پاورپوینت روش‌های برآورد نیاز به مسکن—براي تنظيم و اجراي برنامه هايمسكن، بايدنياز به مسكن را بر حسب كمبود شرح داد. بديهي است كه براي تخمين نياز به مسكن، بايد عناصر اصلي اين نياز مورد بررسي قرار گيرد و يك ...

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر نیک آباد

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر نیک آباددر این بخش طرح توسعه و عمران (جامع) شهر نیک آباد در 3 جلد گزارش مطالعاتی با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست عناوین گزارشها آورده شده ...

دانلود پاورپوینت طرح جامع شهر لنگرود

دانلود پاورپوینت طرح جامع شهر لنگروددر این بخش پاورپوینت طرح جامع شهر لنگرود در 94 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است. فهرست مطالب: سطح نخست : بررسی و مطالعه ...

دانلود خلاصه گزارش طرح جامع شهر لنگرود

دانلود خلاصه گزارش طرح جامع شهر لنگروددر این بخش خلاصه گزارش طرح جامع شهر لنگرود در 27 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است. ... برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، ...