دانلود فایل های pdf و متنی علمی و آموزشی

نروژ 26ص

نروژ 26صنام فایل : نروژ 26ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 24 حجم : 694 کیلوبایت سياستاحزاب اتحادیههای کارگری لیبرالها حزب محافظهکار (H=Conservative) حزب کمونیست (NKP=Norges Kommunistiske Party=Communist Party) حزب سبز طرفداران محیط زیست (MDG) حزب Stop Immigration حزب کارگر (A=Labour party) ...

نظارت و راهنمایی آموزشی 21ص

نظارت و راهنمایی آموزشی 21صنام فایل : نظارت و راهنمایی آموزشی 21ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 19 حجم : 92 کیلوبایت نظارت و راهنمایی آموزشیبسیاری از اندیشمندان، مشکلات راهنمایان تعلیماتی را ناتوانی در ایجاد رابطه مفید و برقراری تفاهم موثر با ...

نظام آموزشی پاکستان 19ص

نظام آموزشي پاكستان 19صنام فایل : نظام آموزشي پاكستان 19ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 17 حجم : 174 کیلوبایت نظام آموزشی پاکستانتاريخچه و ساختار نظام آموزشي آموزش پيش دبستاني آموزش پايه آموزش ابتدايي آموزش متوسطه آموزش عالي ...... برای اطمینان خاطر کاربران ...

نظام آموزشی پاکستان 27ص

نظام آموزشي پاكستان 27صنام فایل : نظام آموزشي پاكستان 27ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 25 حجم : 208 کیلوبایت نظام آموزشی پاکستانتاريخچه و ساختار نظام آموزشي آموزش پيش دانشگاهي آموزش پيش دبستاني آموزش پايه آموزش ابتدايي آموزش متوسطه ...... برای اطمینان خاطر ...

نظام آموزشی چین 133ص

نظام آموزشي چين 133صنام فایل : نظام آموزشي چين 133ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 117 حجم : 546 کیلوبایت نظام آموزشی چینساختار نظام آموزشي آموزش پيش دبستاني آموزش پايه آموزش همگاني آموزش پيش دانشگاهي مقطع آموزش ابتدايي مقطع آموزش متوسطه ...... برای ...

نظام آموزشی چین 63ص

نظام آموزشي چين 63صنام فایل : نظام آموزشي چين 63ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 51 حجم : 269 کیلوبایت نظام آموزشی چینآموزش پيش دبستاني آموزش پايه مقطع آموزش ابتدايي مقطع آموزش متوسطه آموزش عالي آموزش فني حرفه اي نظام آموزشي چينآموزش ...

نظام آموزشی روسیه 123ص

نظام آموزشی روسیه 123صنام فایل : نظام آموزشی روسیه 123ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 109 حجم : 519 کیلوبایت تاريخچه آموزشيهمانند بسياري از دولتهاي پيشين بلوك شرق، دولت فدراسيون روسيه از سال 1993، به اجراي سياست اعمال حداقل حمايت ملي از ...

نظام آموزشی سوئد 164ص

نظام آموزشی سوئد 164صنام فایل : نظام آموزشی سوئد 164ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 149 حجم : 686 کیلوبایت ساختار كلي نظام آموزشآموزش رسمي پيش دانشگاهيآموزش پايهآموزش پيش دبستانيآموزش ابتداييآموزش متوسطهآموزش عاليآموزش بزرگسالانآموزش استثناييآموزش معلمانآموزش ضمن خدمتآموزش غير رسميآموزش رسمي پيش ...

نظام آموزشی فرانسه 65ص

نظام آموزشی فرانسه 65صنام فایل : نظام آموزشی فرانسه 65ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 56 حجم : 240 کیلوبایت نظام آموزشی فرانسه آموزش پيش دبستانيآموزش پيش دانشگاهيآموزش پايهآموزش ابتداييآموزش متوسطهنظام آموزش عاليپژوهش و تحقيقاتآموزش غير رسميآموزش فني و حرفه ايآموزش استثناييآموزش ...

نظام آموزشی فرانسه

نظام آموزشی فرانسهنام فایل : نظام آموزشی فرانسه فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 8 حجم : 53 کیلوبایت نظام آموزشی فرانسه آموزش پيش دبستانيآموزش پيش دانشگاهيآموزش پايهآموزش ابتداييآموزش متوسطهنظام آموزش عاليپژوهش و تحقيقاتآموزش غير رسميآموزش فني و حرفه ايآموزش استثناييآموزش معلمانآموزش پيش ...

نظام آموزشی هند 68ص

نظام آموزشی هند 68صنام فایل : نظام آموزشی هند 68ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 62 حجم : 466 کیلوبایت ساختار نظام آموزشيدر ساختار نظام آموزشي كشور هند تمركز عمده بر بعد وسيع ارائه خدمات آموزشي و اهميت ساختار، سازماندهي و ارتقاء ...

نظام آموزشی ژاپن 90ص

نظام آموزشی ژاپن 90صنام فایل : نظام آموزشی ژاپن 90ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 81 حجم : 520 کیلوبایت ساختار آموزشيآموزش پيش دبستانيآموزش پايهآموزش ابتداييآموزش متوسطهآموزش عاليآموزش معلمانآموزش بزرگسالانآموزش غيررسميآموزش پيش دبستانيساختار آموزشيمقطع آموزش پيش دبستاني درژاپن حداكثرمدت زمان سه سال ...

نظام اقتصاد 16ص

نظام اقتصاد 16صنام فایل : نظام اقتصاد 16ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 14 حجم : 95 کیلوبایت مقدمه قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان ...

نظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد کارکنان – 16ص

نظام ترفيعات و ارزشيابي عملكرد كاركنان - 16صنام فایل : نظام ترفيعات و ارزشيابي عملكرد كاركنان - 16ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 14 حجم : 68 کیلوبایت نظام ترفيعات و ارزشيابي عملكرد كاركنانمقدمه ارزشيابي عملكرد كاركنان تحت عناوين نظام ترفيعات ، ...

نظریه های یادگیری

نظریه های یادگیرینام فایل : نظریه های یادگیری فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 14 حجم : 75 کیلوبایت نظریه های يادگيريمقدمه : یادگیری تغییر نسبتا دایمی در رفتار است که در نتیجه تمرین حاصل شده است. تغییراتی در رفتار که حاصلاش (و ...