دانلود فایل های pdf و متنی علمی و آموزشی

نقد داستان فردا – صادق هدایت 19ص

نقد داستان فردا - صادق هدایت 19صنام فایل : نقد داستان فردا - صادق هدایت 19ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 15 حجم : 76 کیلوبایت نقد داستان فردايادداشتي بر داستان فرداي صادق هدايت از محمد بهارلو در نوشتههاي پراکنده صادق هدايت، ...

نقد و بررسی ادبیات و ادیبان ( 80 ص )

نقد و بررسی ادبیات و ادیبان ( 80 ص )نام فایل : نقد و بررسی ادبیات و ادیبان ( 80 ص ) فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 75 حجم : 352 کیلوبایت پيشگفتاراين مطالعات دير انجام كه با ادبيات معاصر امريكا آغاز ...

کتاب صوتی بخواهید تا به شما داده شود

کتاب صوتی بخواهید تا به شما داده شوددر کتاب بخواهید تا به شما داده شود چه خواهید آموخت؟ پس از مطالعه کتاب بخواهید تا به شما داده شود خواهید آموخت که اساسِ قانون جذب این است: احساس خوب = اتفاقات ...

نقد و تحلیل آراءادبی غربی‌ها 31ص

نقد و تحليل آراءادبي غربي‌ها 31صنام فایل : نقد و تحليل آراءادبي غربيها 31ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 26 حجم : 166 کیلوبایت باسمه تعاليعنوان مقاله:نقد و تحليل آراءادبي غربيها(از يونان باستان تا به امروز)نويسنده :دكتر حسين نويناستاديار دانشكدهي ادبيات و ...

نقد و تحلیل آراءادبی غربی‌ها

نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هانام فایل : نقد و تحليل آراءادبي غربيها فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 25 حجم : 165 کیلوبایت بسم الله الرحمن الرحیم عنوان مقاله:نقد و تحليل آراءادبي غربيها(از يونان باستان تا به امروز)گردآورنده :ام فروه خرمی شرقزمستان 1386چكيدهدر ...

نقدی بر آخرین مجموعه فروغ فرخزاد

نقدي بر آخرين مجموعه فروغ فرخزادنام فایل : نقدي بر آخرين مجموعه فروغ فرخزاد فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 29 حجم : 165 کیلوبایت در بهمن ماه 1385، به مناسبت سالگرد درگذشت فروغ فرخزاد، مقالي مختصر ارائه كردم. اگرچند، هدف از نگارش ...

نقدی بر معیارهای حسابداری …

نقدي بر معيارهاي حسابداري ...نام فایل : نقدي بر معيارهاي حسابداري ... فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 19 حجم : 152 کیلوبایت مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهانسال هفدهم، شماره 1 ( بهار 1384)نقدي بر معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد و ...

نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد

نقدي بر معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد و پيشنهادنام فایل : نقدي بر معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد و پيشنهاد فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 19 حجم : 152 کیلوبایت مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهانسال هفدهم، شماره 1 ( بهار 1384)نقدي ...

نقش آب در انتقال بیماریها 17ص

نقش آب در انتقال بيماريها 17صنام فایل : نقش آب در انتقال بيماريها 17ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 19 حجم : 72 کیلوبایت نقش آب در انتقال بيماريهادر طول تاريخ گزارشات مستند و بسيار متعددي در زمينه انتقال بيماريهاي همه ...

نقش تربیت بدنی در جامعه 17 ص

نقش تربیت بدنی در جامعه 17 صنام فایل : نقش تربیت بدنی در جامعه 17 ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 16 حجم : 84 کیلوبایت نقش تربیت بدنی در جامعهچكيدهتقريباً در هر جامعهاي، ورزش يك نهاد اجتماعي بسيار برجسته ...

نقش تغذیه در انجام ورزش ها 32 ص

نقش تغذيه در انجام ورزش ها 32 صنام فایل : نقش تغذيه در انجام ورزش ها 32 ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 18 حجم : 150 کیلوبایت نقش تغذیه در انجام ورزش هاهرم غذایی ورزش شاید فقط یک ورزشکار حرفه ای ...

نقش خلاقیت و نوآوری در پیشرفت دانش آموزان 10 ص

نقش خلاقيت و نوآوري در پيشرفت دانش آموزان 10 صنام فایل : نقش خلاقيت و نوآوري در پيشرفت دانش آموزان 10 ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 8 حجم : 41 کیلوبایت نقش خلاقيت و نوآوري در پيشرفت دانش آموزانانسانها داراي قوّه ...

نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول 30 ص

نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول 30 صنام فایل : نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول 30 ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 28 حجم : 139 کیلوبایت باسمه تعالی عنوان :نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول ( چالشها ...

نقش دولت در اقتصاد 23

نقش دولت در اقتصاد 23نام فایل : نقش دولت در اقتصاد 23 فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 23 حجم : 100 کیلوبایت نقش دولت در اقتصاد آمريکا به سيستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای ديگر دنيا اشاره می ...

نقش دولت در توسعه اقتصادی 15

نقش دولت در توسعه اقتصادی 15نام فایل : نقش دولت در توسعه اقتصادی 15 فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 14 حجم : 118 کیلوبایت نقش دولت در توسعه اقتصادی در نوشتار دیگری، ضمن ارائه تعریف مختصری از توسعه نایافتگی، وجوهی ...